Helse, Miljø og Sikkerhet

Vårt mål for HMS er det i vår viksamhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal ta vare på viksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø og våre produkter skal ikke skade brukerne. Våre ansatte skal ha tilgang till best mulig vilkår og unngå psykisk og fysisk press i deres arbeid. Ansatte må også kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon.
Virksamheten skal drives slik at

  • Alle har et fullt forsvalig og trivelig arbeidsmiljø
  • Vi unngår skader på personell, miljø og økonomiske verdier
  • Vi fremmer sunne holdninger og utvikle en god HMS-kultur
  • Unngår pålegg fra norske myndigheter.

Helse, miljø og sikkerhet skal være en naturlig arbeidsform hos oss. Målene skal nås gjennom at både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbederingsarbeidet. Ledelse og ansatte skal få opplaering i bedriftens HMS-arbeid, samt forplikte seg på sikkerhetsrutiner og HMS-krav som gjelder hos oss.

Translate »